Klubnyheder

Generalforsamling 2018.

18. november 2018, 10.31

WOLFPACK GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling og årsafslutning.

 SAFC indkalder til generalforsamling D.03-11-2018 kl.16.00 i nordhallen.

 

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsen beretning ved Formand Dan Hansen.
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse. 
  • Valg af revisor og suppleant for 1 år.
  • Fremlæggelse af budget for 2019.
  • Evt.

( 5.      Valg af bestyrelse.)

Formand: Dan Hansen (Ønsker genvalg)

Kasserer: Jeanne Hedvall. (Ønsker genvalg)

Sekretær: Lykke Rothmann (Ønsker ikke genvalg)

Næstformand: Rene Johansen (Ønsker genvalg)

Sponsor og kommuneansvarlig: Inge Romsdal (Ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem: (Ny)

Bestyrelsesmedlem : (Ny)

Forslag til emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen og opstilling af personer til valgbare poster skal være klubbens formand, Dan Hansen, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

HUSK: Personer med kontingentrestance er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen

På vegne af SAFC

Formand

Dan Hansen.

 EFTER generalforsamlingen vil der være årsfest med mad og noget at drikke. Vi skal traditionen tro hædre MVP’s for de forskellige hold, samt årets ulv.

Menu: Buffet med forskelligt kød og tilbehør, der vil være mulighed for at købe drikkevarer til fornuftige priser. Pris: 60,- pr. person Tilmelding/betaling: https://wolfpack.nemtilmeld.dk/23/

Seneste tilmelding: 19. okt. 2018

Håber på rigtig stor tilslutning og glæder os til en sjov og hyggelig aften. KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE KLUBBEN SOM DU OGSÅ ER EN DEL AF G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O WOLFPACK