Bestyrelsen

Profiler
File
Dan Hansen
Formand
31 57 42 41
Profiler
RJ
Rene Johansen
Næstformand
Profiler
File
Jeanne Hedvall
Kasserer
Profiler
IR
Inge Romsdal
Sponsoransvarlig
40 54 72 29
Profiler